Клинични пътеки

 

№ КП Наименование на клиничната пътека
  Хирургично отделение
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност- Блок 1
28 Високоспециализирани процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност- Блок 1
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – Блок 1
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – Блок 1
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – Блок1
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18години
157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18години
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18години
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18години
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18години
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18години
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164 Оперативни процедуривърху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172 Оперативни процедури върху черен дроб – само код *50.61 „Затваряне на разкъсвания на черен дроб”
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, М0
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания – Блок 1 и Блок 2
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден
  Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
  Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
  Консервативно лечение на съдова недостатъчност
  Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
  Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
ОАИЛ
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани   от травма
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
УНГБ
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната с-ма под18г.
114 Глухота- диагностикаи консервативно лечение
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен типс болничен престой до 1ден
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен типс минимален болничен престой 4дни
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
120 Хирургично лечение при хрон.заболявания на сливиците
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестизия
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
259 Оперeративни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
260 Опереративни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност – само за следните процедури с кодове 21.84, 21.85, 21.87, 21.89, 25.2,26.30,26.31, 27.32, 27.42, 27.43, 27.56, 27.57, 31.29, 38.82, 39.31, 38.82, 40.3, 86.4, 86.63
261 Опереративни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
262 Опереративни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
264 Консервативно лечение при хирургургични заболявания в лицево-челюстната област
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област – само за следните процедури с кодове: 18.21, 18.5, 18.6, 21.91, 27.41,27.69, 27.73, 27.79, 86.81 и 86.89
266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости – само за код 21.72
Детско отделение
26 блок 2 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
61 блок 2 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
93 Бронхиална астма: среден и тежък пристъп при лица под 18г.възраст
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система под 18 годишна възраст
102 блок 1 Бронхопневмония при лица под 18г.възраст
103 блок 1 Бронхиолит при лица под 18г. възраст
308 блок 1 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

За периода от м.март 2012 до м.март 2014 през „МБАЛ Д-р Маджуров” са преминали 8051 болни.