МБАЛ

 

ОСНОВАТЕЛ: Д-р Георги Алексиев Маджуров

През 1994 година след сериозно боледуване, създава Първата частна хирургична болница в град Бургас и Третата частна болница в България. Хирург с дългогодишен опит в детската и обща  хирургия, чиито пациенти са пръснати по целия свят.

През 1976г. завършва медицина във ВМИ град Пловдив. Придобива специалности по: „Хирургия” през 1982г. и „Детска хирургия” – 1986г. в Медицинска академия град София. През 2002г. – професионална квалификация по Здравен мениджмънт в Университет „Проф. Асен Златаров” Бургас.

УПРАВИТЕЛ: Д-р Александър Георгиев Маджуров

Утвърден  млад лекар с широки познания в областта на хирургията. Добър мениджър.

През 2002г. завършва медицина в Медицински Университет – град София. Придобива специалност „Хирургия” през 2009г. в Медицински Университет – София. Професионална квалификация по „ Здравен мениджмънт” – Стопанска Академия „Д. Ценов” град Свищов – през 2007г. Провежда индивидуално обучение по „Абдоминална ехография”.

 

Финансов мениджър: Йорданка Алексиева Христова

Отговорен финансист, с богат опит в мениджиране и устройство организацията на работа.

Завършва ВИНС „Д.Благоев” град Варна през 1987г., специалност „Счетоводна отчетност”. От 1978г. до 1991г. работи в Търговска банка Бургас; През периода 1991г. до 1998г. е Директор на SG Експрес Банк; През юни 1993г. – специализация „Финанси” в САЩ. От 1998г. до 2007г. работи като Главен счетоводител в КТ „Черноморка”; 2007г. – 2012г. Управител на Счетоводна къща „Голдън Крис”. От 2012г. работи като финансов мениджър в „МБАЛ Д-р Маджуров”.

 

Хирургично отделение

 

Д-р Живко Радоев Радев – Началник Хирургично отделение

Висш Медицински институт гр.Варна-завършва медицина през 1986г. Придобива специалност по „Хирургия” през 1992г.във ВМИ – Варна.Квалификационни курсове: „Гръдна хирургия”, „Доброкачествени злокачествени болести на хранопровода и стомаха-съвременни проблеми”, „Актуални проблеми на детската патология”.

Д-р Димитър Василев Зикидис – хирург – Началник операционен блок

Завършва медицина във ВМИ –Варна през1980г. Придобива специалност по „Хирургия” през 1994г.в ВМИ – Варна. Индивидуално обучение по”Абдоминална ехография”

Д-р Алекси Велков Алексиев – хирург

През 1972г. завършва медицина във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по „Хирургия” през 1982 година.

Д-р Александър Георгиев Маджуров – хирург

Действащ хирург с призната специалност  по „Хирургия”.

Д-р Мирослав Йорданов Господинов – хирург

Завършва медицина в Медицински Университет – Варна през 1995г.Придобива специалност”Хирургия” през  2002г. във МУ гр.Варна.Индивидуално обучение по „Горна ендоскопия на ГИТ”и „Долна ендоскопия на ГИТ”- 2006г. МУ гр.Варна

Д-р Мирослав Обрейков Обрейков – хирург

През 1996г. завършва медицина във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по „Хирургия” през 2004 година в Медицински Университет – Варна. Индивидуално обучение по ”Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия”.

Старша сестра Хирургично отделение

Отделение Хирургия

Отделение Хирургия

Сестри „Хирургично отделение“

Отделение анестезиология и интензивно лечение

 

Д-р Иван Вълков ВълковНачалник Отделение анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина във ВМИ –Варна през1981г. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през1985г. във ВМИ –Варна.

Д-р Димитър Алексиев Шерденов – анестезиолог

През 1982г.завършва медицина във ВМИ – София. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през1995г. във ВМИ –София.

Д-р Красимира Василева Марковска – анестезиолог

Завършва медицина във ВМИ –Плевен. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г. във ВМИ – Плевен.

Д-р Антон Василев Григоров – анестезиолог

През 1994г. завършва медицина във Медицински университет – Варна. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г. в МУ –Варна.

Д-р Нели Ангелова Мерсинкова – анестезиолог

През 1998г.завършва медицина във ВМИ – Плевен. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г.в МУ– Варна.

Д-р Руска Димова Майсторова – анестезиолог

Завършва медицина във ВМИ –Варна през1968г. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през1974г. във ВМИ –Варна.

 

Сестри ОАИЛ

Сестри ОАИЛ

Сестри „ОАИЛ“

Операционен блок

Сестри „Операционен блок“

Детско отделение

Д-р Златинка Тодорова Радева – Началник Детско отделение

Висш Медицински институт гр.Варна-завършва медицина през 1986г. Придобива специалност по „Детски болести” през 1994г. във ВМИ-Варна.Квалификации:”Бронхиална астма и алергични болести в детска възраст”,”Актуални проблеми на детската гастроентерология”, „Аномалии на отделителната система и ХБН”

Д-р Камелия Иванова Илиева – детски болести

Завършва медицина във ВМИ – Плевен през1989г. Придобива специалност по „Детски болести”през 2000г. във ВМИ- Плевен.Курсове: ”Детска абдоминална ехография”,Диагностика и лечение на бронхиалната астма в детската възраст”, Аномалии на отделителната система и ХБН”,”Спешни състояния в диабетологията”,”Актуални проблеми на детската неврология”,”Актуални проблеми на детската гастроентерология”,”Детска абдоминална ехография”

Д-р Катя Крумова Палазова – детски болести

През 1991г. завършва медицина във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по „Детски болести” през 1999г. във ВМИ – Пловдив. Квалификационни курсове:”Антибиотично лечение на респираторни инфекции на долни и горни дихателни пътища при деца и възрастни”, ”Пневмонии придобити в обществото”.

Д-р Мария Петрова Чолакова – детски болести

През 1993г. завършва медицина във Медицински университет – Варна. Придобива специалност по „Детски болести”през 2001г в МУ-Варна.Курсове: ”Интензивна терапия в педиатрията”,”Вродени сърдечни малформации”, ”ЕКГ в детска възраст”, ”Диагностика и лечение на дих. пътища”, ”Актуални проблеми на детската ревматология”.

Д-р Златинка Петкова Войнова – детски болести

През 1998г. завършва медицина във Медицински университет – Варна. Специализира „Детски болести”.

Д-р Симона Димитрова ГеоргиеваКарадарлиева – детски болести

Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. Придобива специалност по „Детски болести” през 2000 г. във ВМИ-Варна. Допълнителна квалификация по „Неонатална неврология”.


Сестри „Детско отделение“

Отделение Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Евгени Милков Генчев НАЧАЛНИК Отделение“ Ушно-носно-гърлени болести“

През 1996 г. завършва медицина във ВМИ – Плевен. Придобива специалност по Ушно-носно-гърлени болести през 2007 г. Индивидуално обучение „Ендоскопия”, квалификационни курсове: ”Аудиология”, ”Отоневрология”, ”Корективна ринопластика”, ”Трудна интубация”, ”Покриване на дефекти с тъкани по съседство”, ”Микроларингохирургия”.

Д-р Димитър Георгиев Баев Ушно-носно-гърлени болести

През 1981 г. завършва медицина във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по Ушно-носно-гърлени болести през 1984 г.; специалност онкология 2001г квалификационни курсове: ”Аудиология”. С опит в лечението на онкологичните заболявания на уши- нос- гърло

 

Сестри УНГ

Сестри УНГ

Сестри „Отделение УНГБ“

Отделение Образна диагностика

Д-р Красимир Иванов Недев Началник отделение”Образна диагностика”

Завършва медицина в Медицински университет- Варна през1995г.Придобива специалност по „Образна диагностика”през 2004г в МУ- Варна.Индивидуално обучение по”Компютърна томография”, „Образна диагностика на млечната жлеза”.Квалификация: Рентгенолог

Д-р Силвия Тодорова Ченгелиева – образна диагностика

През 1994г.завършва медицина в Медицински университет- Варна.Придобива специалност по „Образна диагностика” през 2003г в МУ- Варна.  Квалификационни курсове на тема:”Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза”, „Компютърна томография”. Квалификация: Рентгенолог.


Сестри „Отделение Образна диагностика“

Клинична лаборатория

Д-р Ангелина Илиева Димитрова – Началник клинична лаборатория

През 1980г. завършва медицина във ВМИ – Варна. Придобива специалност „Клинична лаборатория” през 1987г. във ВМИ-Варна.

 

Клинични лаборантки

Микробиологична лаборатория

Д-р Татяна Христова КарабаджаковаМикробиологична лаборатория

През 1983г. завършва медицина във Висш медицински институт град София. Придобива специалност по „Микробиология” през 1992година във ВМИ – София.


„Микробиологична лаборатория“

Болнична аптека

Катя Байчева Кралевамагистър фармацевт

Завършва Висш фармацевтичен факултет град София през 1977година.