Медицински център

Медицински център Д-р Маджуров“ ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с управител Д-р Александър Маджуров. Той е основан през 2012 г. Намира се на партерния етаж на МБАЛ Д-р Маджуров ООД – Бургас. В сградата са разположени структури за болнична и доболнична помощ, самостоятелна и клинична и микробиологична лаборатории, отделение по образна диагностика, гастроскопски кабинет, аптека. Всички те предоставят уникалната възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл – от диагнозата до крайния клиничен резултат и лечението.

Регистратура

Регистратура

Медицинският център притежава специализирани кабинети за доболнична помощ, оборудвани с апаратура, позволяваща бърза и прецизна диагностика. В лечебното заведение се извършват и високо-специализирани дейности (ВСД), експертизи за временна нетрудоспособност (има разкрити ЛКК комисии), манипулации, вземане на материал за изследване, насочване на пациенти за хоспитализация (при необходимост) и издаване на други документи, свързани с дейността.

 В „Медицински център  д-р Маджуров“ ООД работят утвърдени  медицински специалисти по хирургия, педиатрия , ото-рино-ларингология, гастроентерология, неврология, кардиология,   психиатрия, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиология. Можем да Ви предложим медицински услуги от високо качество, като обърнем персонално внимание на всеки обърнал се към нас пациент, както по здравна каса, така и на платен прием.