“ Маджуров и син “ ООД търси продавач на закуски и напитки в кафене

„Маджуров и син“ ООД търси продавач на закуски и напитки в кафене. Възраст до 40 години. Образование минимум средно. ИЗИСКВАНИЯ: работа на програмен продукт за продажба на стоки и работа с парични средства.