Процедура за възлагане на обществена поръчка Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи 05-09-2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи по позиции за нуждите на  „МБАЛ-Д-Р МАДЖУРОВ“ООД ФАЙЛОВЕ /кликни върху връзките за да отвориш или свалиш/: ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ СПИСЪК С още »